.
Strona główna | BranżaISOVER nagrodził najbardziej efektywną gminę w Polsce

ISOVER nagrodził najbardziej efektywną gminę w Polsce

Dobiegła końca IV edycja „Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”, organizowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. 19 kwietnia br., podczas uroczystej gali w Warszawie, uhonorowano zwycięzców. ISOVER Saint-Gobain Construction Products Polska, jako główny partner tegorocznej edycji, przyznał gminie Czersk specjalną nagrodę za działania promujące budownictwo „o niemal zerowym zużyciu energii”.

IV edycja „Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”, skierowana była do samorządów z terenu całej Polski. Spośród 42 gmin, które wyraziły chęć udziału w tegorocznej edycji, 28 z nich złożyło wymaganą dokumentację.  Do końca marca Jury złożone z ekspertów KAPE S.A., Ministerstw: Gospodarki i Środowiska, Związku Miast Polskich oraz Partnerów konkursu - w tym także firmy ISOVER, która posiada w swojej ofercie m.in. membrany dachowe - wyłoniło laureatów w trzech kategoriach. Ocenie poddano zeszłoroczne oszczędności zużycia energii w wyniku wdrożenia wybranych przedsięwzięć w stosunku do lat 2010 i 2009. Pod uwagę wzięto także osiągnięcia płynące z realizacji energooszczędnych rozwiązań na rzecz społeczności lokalnej. Zwyciężyły gminy: Czersk (kategoria do 30 000 mieszkańców), Piekary Śląskie (kategoria od 30 000 do 100 000 mieszkańców) oraz Gdynia (kategoria powyżej 100 000 mieszkańców). Laureatów uhonorowano statuetkami, dyplomami oraz nagrodami w wysokości 10 000 złotych. Partnerzy tegorocznej edycji przyznali także dodatkowe wyróżnienia.

Benedykt Korduła, Dyrektor Marketingu ISOVER, wręczył Prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi statuetkę „Najbardziej efektywnego energetycznie miasta”, jednocześnie podkreślając, że za licznymi sukcesami tej miejscowości stoją oddani jej ludzie. Podsumowując z kolei zwycięstwo Czerska, zwrócił uwagę na kompleksowe działania ograniczające zużycie energii na terenie gminy oraz promocję idei energooszczędności wśród jej mieszkańców, którym przysługuje zwolnienie od podatku za poddanie swoich  budynków   termomodernizacji. 

 

Zaprosił   także   przedstawicieli  gminy Czersk do zakładu produkcyjnego ISOVER w Gliwicach, aby przedstawić proces wytwarzania izolacji o najlepszych parametrach technicznych na świecie.

W trakcie uroczystej gali Henryk Kwapisz - Menadżer Rozwoju Rynku ISOVER -  przybliżył zebranym gościom zagadnienie „budownictwa przyszłości”, opartego o koncepcję Multi-Comfort House - rozwiązań przyjaznych środowisku, a zarazem zapewniających komfortowy klimat i bezpieczeństwo użytkowania.

- Wszyscy korzystamy z energii. Tradycyjne zasoby naturalne służące do jej wytwarzania są nieodnawialne. Polskie budownictwo odpowiada za 40% zużycia energii, dlatego musimy wykorzystywać potencjał efektywności energetycznej, drzemiący w tej branży. Istnieje potrzeba szybkiego wprowadzenia rozwiązań oszczędzających energię, zarówno w gminach, jak i życiu codziennym - zaznaczył Henryk Kwapisz.

Konkurs doskonale wpisuje się w realizację celu obniżenia przez Polskę zużycia energii finalnej o 9% do 2016 roku. Na podstawie ustawy o efektywności energetycznej jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek włączenia się do wdrożenia tego celu poprzez realizację wymienionych w ustawie środków poprawy efektywności energetycznej, do których należy m.in. „realizacja i finansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”.
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Bezpieczeństwo mechanicznych zakotwień membrany PCV-P

Spotykane coraz częściej wypadki odrywania pokryć dachowych z tworzyw sztucznych od podłoży wskazywać mogą na niewystarczające poziomy bezpieczeństwa przyjmowane do określania obliczeniowych nośności łączników. W artykule przedstawiono analizę przyczyn awarii pokrycia dachowego z membrany z miękkiego polichlorku winylu (PCV-P) na dachu nowo wybudowanej hali widowiskowo-sportowej. Czytaj więcej

RAPORTY I ZESTAWIENIA