.
Strona główna | Technika i technologieSystem oddymiania grawitacyjnego Mercor

System oddymiania grawitacyjnego Mercor

Hala Olivia, będąca przez wiele lat jedną z wizytówek Gdańska, powstała na początku lat 70.
XX wieku. Autorem projektu był absolwent Politechniki Gdańskiej prof. Maciej Gintowt, który był również współtwórcą katowickiego Spodka. Kibicom Olivia kojarzy się głównie z hokejem, ponieważ posiada dwa kryte, pełnowymiarowe lodowiska i jest siedzibą klubu Stoczniowiec, ale odbywają się tu również targi, wystawy, koncerty oraz widowiska sportowe. Charakterystycznie wyprofilowany budynek hali trwale wpisał się też w najnowszą historię naszego kraju, ponieważ to właśnie tu w 1981 r. odbył się pierwszy zjazd NSZZ Solidarność.Klapy dymowe

Ubiegłoroczny remont dachu Hali Olivia był okazją do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiektu poprzez wyposażenie go w kompletny system oddymiania grawitacyjnego. Prace remontowe obejmowały wymianę pokrycia oraz wzmocnienie konstrukcji dachu, a także zamontowanie nowych instalacji w miejsce starych urządzeń. Modernizując gdańską halę, zaprojektowano i wykonano dźwiękowy system ostrzegawczy oraz system oddymiania grawitacyjnego.

Projektanci musieli spełnić wymogi bezpieczeństwa pożarowego stawiane średniowysokim budynkom użyteczności publicznej w kategorii zagrożenia ludzi ZL I, zgodnie z obowiązującymi warunkami ochrony przeciwpożarowej. Dzięki zastosowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających (klap dymowych mcr PROLIGHT) uruchamianych w systemie wykrywania dymu można było dopuścić do użytkowania obiekt, w którym dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej została znacznie przekroczona, a dopuszczalne długości przejść ewakuacyjnych uległy automatycznie wydłużeniu o 50%.


Jako samoczynne urządzenia oddymiające zostały zaprojektowane klapy dymowe, które wraz z otworami napowietrzającymi oraz kurtynami dymowymi składają się na efektywny system oddymiania grawitacyjnego. Zaprojektowano go zgodnie z treścią normy PN-B-02877-4 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania”. Zadaniem systemu jest usuwanie dymu z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych, nie wystąpi zadymienie lub nie zostanie przekroczona temperatura pozwalająca na bezpieczną ewakuację, ani też temperatura stwarzająca zagrożenie dla konstrukcji budynku.

Klapy dymowe
Przestrzeń poddachową hali podzielono na pięć stref dymowych, stosując do tego kurtyny dymowe stałe mcr PROSMOKE S CE oraz automatycznie rozwijane mcr PROSMOKE CE. Dym z wydzielonych w ten sposób stref jest usuwany przez dachowe, dwuskrzydłowe klapy dymowo-wentylacyjne mcr PROLIGHT PLUS typu DVP180/250. Aby uzyskać odpowiedni poziom izolacyjności termicznej oraz zapewnić zaciemnienie wymagane funkcją obiektu, skrzydła dachowych klap dymowych wypełniono płytą warstwową z blach aluminiowych z ociepleniem wewnątrz.

Klapy żaluzjowe
W dolnej części ścian bocznych hali wykonanych ze szklanych paneli zamontowano napowietrzające klapy żaluzjowe mcr LAM N typ 220/200, odpowiadające za sprawność systemu oddymiania. Sprawność ta w dużym stopniu zależy od dopływu w odpowiednim czasie właściwej ilości tzw. powietrza uzupełniającego z zewnątrz. Podczas codziennej eksploatacji obiektu żaluzje mcr LAM mogą być wykorzystywane jako dodatkowe otwory wentylacyjne oraz jako doświetlenie pomieszczeń (lamele są wypełnione przeziernym poliwęglanem).


Klapy żaluzjowe, pełniące rolę urządzeń napowietrzających, w określonym kontekście mają przewagę nad drzwiami ewakuacyjnymi, które często pełnią w budynkach funkcję otworów dolotowych. Po pierwsze – ze względu na stosunkowo wysoki koszt wykonania automatyki do wielofunkcyjnych drzwi są bardziej ekonomiczne, po wtóre – mają przewagę funkcjonalną, trzeba bowiem pamiętać, że osoby ewakuujące się przez drzwi powodują znaczne zmniejszenie powierzchni napowietrzania.


Kurtyny dymowe
Nieodzownym elementem prawidłowo zaprojektowanego systemu oddymiania są kurtyny dymowe, których dotyczy norma PN-EN 12101-1:2007 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych”. Wskazana norma wyróżnia dwa podstawowe typy kurtyn. Oba zostały zamontowane w gdańskiej Hali Olivia:
  • stałe kurtyny dymowe (SSB, Static Smoke Barriers) - stosowane w większości obiektów halowych, często z blachy trapezowej. W hali Olivii wykonano je ze specjalnej tkaniny, dzięki czemu są o wiele lżejsze, niż gdyby były z blachy czy szkła i stanowią niewielkie obciążenie dla wytężonej konstrukcji dachu: przykładowo kurtyna mcr PROSMOKE S CE o wysokości 8 m ma ciężar zaledwie ok. 20 kg/mb;
  • ruchome kurtyny dymowe (ASB, Active Smoke Barriers), które po otrzymaniu sygnału z urządzeń sterujących rozwijają się, osiągając swoją alarmową pozycję pracy, a tym samym wydzielając podstropowe zbiorniki dymu. Kurtyny automatyczne mcr PROSMOKE CE polecane są szczególnie dla obiektów, w których ze względów funkcjonalnych czy estetycznych nie jest możliwe zastosowanie kurtyny o pełnej wysokości, wymaganej w warunkach pożaru.

Wszystkie wyżej opisane urządzenia systemu oddymiania grawitacyjnego wyposażono w elektryczne elementy sterujące, tj. siłowniki 24 V–, uruchamiane centralami oddymiania MCR9705. Te z kolei otrzymują sygnał alarmowy z czujek dymu poprzez centralę sygnalizacji pożaru.


Kurtyny dymowe

Dzięki temu, że wykonanie kompleksowego systemu oddymiania powierzono jednej firmie, modernizacja nietypowego obiektu przebiegła sprawnie, a generalny wykonawca nie był narażony na dodatkowe, nieoczekiwane koszty związane z koniecznością dostosowania do wzajemnej współpracy urządzeń różnych producentów. Także jedna firma podwykonawcza była odpowiedzialna za testy w ramach odbioru przez Państwową Strażą Pożarną.

Ewa Karolak, Krzysztof Bagiński
Mercor SA

Źródło: Dachy Płaskie, nr 2 (11) 2011


CZYTAJ WIĘCEJ

Mercor SA
Bezpieczeństwo pożarowe Zasady rozmieszczenia klap dymowych na dachach płaskich
Doświetlenia dachowe i sys. oddymiania grawitacyjnego
Bezpieczeństwo pożarowe - Odbiory systemów wentylacji pożarowej z wykorzystaniem ciepłego dymu
Montaż nietypowych klap dymowych - Terminal pasażerski portu lotniczego w Łodzi
Generator dymu
Dachowe krajobrazy - Mercor na Morskim Parku Handlowym
Projektowanie optymalnej konstrukcji wywietrzników grawitacyjnych
Wyłaz dachowyDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Sąd pod papą Zakład papy na dwa razy Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich