.
Strona główna | Technika i technologieBezpieczny dach Środki ochrony indywidualnej - bezwładne masy kotwiczące

Bezpieczny dach Środki ochrony indywidualnej - bezwładne masy kotwiczące

W poprzednim wydaniu DACHÓW PŁASKICH omawialiśmy dostępne środki ochrony zbiorowej przeznaczone do zabezpieczania miejsc pracy położonych na wysokości. W niniejszym wydaniu kontynuujemy temat zabezpieczeń miejsc pracy na dachu płaskim nie posiadającym balustrad.

Rys. 1. Bezwładna masa kotwicząca zabezpieczająca maks. 2 osoby

Zgodnie w aktualnymi przepisami pracownik pracujący na dachu nie posiadającym balustrad powinien korzystać ze środków ochrony indywidualnej. Niestety nie zawsze jest to takie proste z uwagi na brak odpowiednich elementów związanych na trwałe z konstrukcją, do których możliwe byłoby wpięcie systemu łącząco-amortyzującego i szelek bezpieczeństwa.

Jak to wynika z samej specyfiki dachów płaskich, trudno tam o odpowiedni element konstrukcyjny do trwałego montażu punktu kotwiczącego. Dodatkowo każdy trwale związany z konstrukcją element stanowi potencjalne ryzyko wystąpienia nieszczelności. Dotyczy to szczególnie dużych hal magazynowych, zakładów produkcyjnych czy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Jak zapewnić bezpieczne miejsce pracy na dachu płaskim bez strukturalnych punktów kotwiczących umożliwiających wpięcie sprzętu ochrony indywidualnej? Odpowiedzi udziela nam sama norma PN-EN 795 „Urządzenia kotwiczące – wymagania i badania”. Opisano tam pięć typów urządzeń kotwiczących, do których można wpiąć sprzęt ochrony indywidualnej. Do każdego typu przypisano klasę od A do E, w której opisano wymagania dla danego elementu. 


Rys. 2. Co najmniej dwie masy pozwalają na rozpięcie lin kotwiczących i pracę wzdłuż krawędzi

Opis klas:
 • Klasa A:
  •     A1 – Strukturalne punkty kotwiczące – powierzchnie poziome, pionowe i nachylone,
  •     A2 – Strukturalne punkty kotwiczące – na dachy pochyłe;
 • Klasa B: Tymczasowe, przenośne punkty kotwiczące;
 • Klasa C: Urządzenia z poziomymi linami kotwiczącymi;
 • Klasa D: Urządzenia z poziomymi szynami kotwiczącymi;
 • Klasa E: Bezwładne masy kotwiczące.

W niniejszym artykule zwrócimy szczególną uwagę na klasę E – bezwładne masy kotwiczące oraz możliwości ich zastosowania do budowy urządzeń zgodnych z klasami B i C, ponieważ idealnie nadają się do użytku wszędzie tam, gdzie brak jakichkolwiek punktów zaczepowych.

Bezwładne masy kotwiczące
Instalacja bezwładnej masy kotwiczącej jest niezwykle prosta, polega na ułożeniu jej na podłożu bez dodatkowego mocowania do konstrukcji stałej. Zasada działania bezwładnych mas kotwiczących polega na pochłonięciu energii kinetycznej spadającego człowieka, a jej skuteczność zależna jest od konstrukcji i wagi oraz siły tarcia masy o podłoże. Z uwagi na wprowadzane obciążenie należy zawsze brać pod uwagę dopuszczalne obciążenia technologiczne stropów określone w normie PN-B-02003: 1982.


Fot. 3. Masa kotwicząca Weightanka® jest pierwszym na rynku elementem kotwiczącym klasy E wg PN-EN 795, zaaprobowanym do użytku na wszelkich powierzchniach dachowych, nawet wilgotnych i blaszanych

Zalety bezwładnych mas kotwiczących:
 • łatwość montażu praktycznie na dowolnym rodzaju dachu płaskiego o nachyleniu nie większym niż 5°,
 • możliwość wielokrotnego montażu i demontażu oraz zmiany lokalizacji/ustawienia urządzenia – cecha bardzo przydatna z punktu widzenia firm/osób świadczących usługi prac na wysokości,
 • urządzenie nie wymaga penetracji poszycia dachowego,
 • urządzenie może służyć dla 1 lub 2 osób pracujących na powierzchni płaskiej lub doposażone w trójnóg na elewacji budynku (rys. 1).
 • Przy zastosowaniu dwu lub więcej mas możliwe jest zastosowanie lin kotwiczących umożliwiających pracę wzdłuż np. krawędzi (rys. 2).

Pokazana na fot. 3 masa kotwicząca Weightanka® jest pierwszym na rynku elementem kotwiczącym klasy E wg PN-EN 795, zaaprobowanym do użytku na wszelkich powierzchniach dachowych, nawet wilgotnych i blaszanych.

Pokazana na fot. 4 masa kotwicząca doposażona w trójnóg Accessanka® pozwala prowadzić w sposób bezpieczny prace na elewacji budynku z dostępem od strony dachu. Element klasy B i E wg PN-EN 795.


Fot. 4. Masa kotwicząca z trójnogiem Accessanka®. Zestaw umożliwia prowadzenie prac na elewacji z dostępem od strony dachu

Na fot. 5 przedstawiono rozwiązanie oparte na bezwładnych masach kotwiczących, w których wykorzystywane są giętkie poziome liny umożliwiające pracę kilku pracownikom wzdłuż krawędzi. System ten posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 795 wg klas C i E.

Omówione i pokazane na zdjęciach urządzenia kotwiczące, w zależności od konfiguracji, umożliwiają pracę dla jednej lub więcej osób. Składają się z kilkunastu elementów, które mogą być łatwo zdemontowane i przeniesione przez pracownika w kolejne miejsce pracy. 

Pamiętajmy także o tym, że wszystkie stosowane przy pracy na wysokości produkty muszą posiadać stosowne certyfikaty na zgodność z PN-EN 795 oraz muszą być opatrzone znakiem CE potwierdzającym spełnienie wymagań dyrektywy ŚOI.


Fot. 5. Zdjęcie przedstawiające praktyczne wykorzystanie rozwiązania z rys. 2

Stosując opisane powyżej masy kotwiczące unikniemy problemów związanych z brakiem najbardziej podstawowych środków ochrony zbiorowej jakimi są balustrady czy strukturalne punkty zaczepowe. Bezwładne masy kotwiczące są systemami jeszcze mało popularnymi w Polsce, chociaż w takich krajach jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania należą do popularnych elementów wyposażenia firm w środki ochrony indywidualnej. Stosowanie kompletnego systemu opartego na bezwładnych masach kotwiczących zapewnia pracownikom równie wysoki poziom bezpieczeństwa, jak w przypadku systemów ochrony indywidualnej trwale związanych z budynkiem i propaguje wysokie standardy bezpieczeństwa pracy. Pamiętajmy o tym podczas planowania, prowadzenia czy zlecania jakichkolwiek prac na dachu płaskim nie wyposażonym w balustrady bezpieczeństwa, by nasz sen był spokojny.

W kolejnym wydaniu omówimy strukturalne punkty i urządzenia kotwiczące trwale związane z konstrukcją ułatwiające dostęp i pracę na dachach płaskich.

CDN.

Łukasz Tkaczyk
Kee Safety

Źródło: Dachy Płaskie, nr 4 (5) 2009

CZYTAJ WIĘCEJ

Przenośne masy kotwiczące
Stałe systemy kotwiczące
Stałe systemy kotwiczące
Bezpieczeństwo na dachu Securant, Secupoint, Seculine VarioDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Zakład papy na dwa razy Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Sąd pod papą Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich