.
Strona główna | Technika i technologieDach szczelny w każdym narożniku

Dach szczelny w każdym narożniku

Uszczelnianie narożników papami bitumicznymi wykonuje się z wykorzystaniem kształtek. Znakomicie nadają się do tego papy samoprzylepne, ponieważ umożliwiają szybką i dokładną pracę. Pracę ułatwia też przygotowanie odpowiednich szablonów.

Papami bitumicznymi można trwale uszczelnić nawet skomplikowane i trudnodostępne miejsca. Poza poprawnym projektem jakość izolacji zależy też od indywidualnych umiejętności wykonawcy.

Zasadniczo do wykonania wielowarstwowych hydroizolacji detali używa się takich samych produktów jak na połaci. Przy stosowaniu pap samoprzylepnych w  takich miejscach dobrze jest aktywować ich klejące powierzchnie małym palnikiem lub ręczną zgrzewarką (moc 3000 W, dysza szer. 80 mm). Papy szybkozgrzewalne lub samoprzylepne z funkcją uszczelniania awaryjnego (z zakładami klejonymi naprzemiennie) należy układać z widoczną wypływką. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla dachów płaskich i normą DIN 18531 szerokość zakładów powinna wynosić co najmniej 8 cm w każdym kierunku, a detale należy uszczelniać również co najmniej dwuwarstwowo.


Wodoszczelność aż do górnej krawędzi
Połączenia i zakończenia hydroizolacji dachowych powinny zachować wodoszczelność aż do ich górnej krawędzi i powinny być zabezpieczone przed oddziaływaniami mechanicznymi i termicznymi. Przy przejściu z poziomej płaszczyzny na pionową ścianę pod papą powinien się znaleźć klin, np. z ocieplenia. Koniec hydroizolacji, zakończenie na obrzeżu dachu zwykle wykonuje się z zastosowaniem profili krawędziowych, wzgl. osłon na drewnianej konstrukcji nośnej. Dla połaci pochylonej pod kątem do 5°, wzgl. 8,8% papa powinna sięgać co najmniej 10 cm ponad powierzchnię posypki, warstwy żwiru czy warstwy zielonej. Papę prowadzi się do zewnętrznej krawędzi obrzeża, aby w razie ewentualnego spiętrzenia się wody mogła ona przelać się przez attykę i nie wnikała pod pokrycie. W przypadku okrąglaków lub warstw ocieplających zaleca się wyprowadzenie jednej warstwy izolacji ponad ich zewnętrzną dolna krawędź.

Połączenie dachu płaskiego pochylonego do 5° z pionową ścianą powinno sięgać przynajmniej 15 cm ponad górną płaszczyznę okładziny dachu. Górne zakończenie należy mechanicznie zamocować i zabezpieczyć przed wpływaniem wody oraz przed osuwaniem się.


Obrabianie narożników wewnętrznych i zewnętrznych
Architektonicznie skomplikowane konstrukcje dachów, liczne przebicia dachu jak świetliki, kopuły, aparatura techniczna, kominy itd. oznaczają mnogość detali, zwłaszcza narożników – wewnętrznych i zewnętrznych.  Zasadniczo obowiązują tu następujące zasady:
  • z powodu szczelności w obrębie narożników nie wolno wykonywać żadnych nacięć,
  • zakłady muszą w każdym kierunku wynosić przynajmniej 8 cm,
  • pożądane jest estetyczne wykończenie – nieocenionymi środkami pomocniczymi są tu szablony.
Szablony narożnikowe: w opisywanych dalej narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych spodnie pasy papy zostały nakryte kształtkami wierzchnimi, które na narożnikach stykają się czołowo. Estetyczny rezultat jest możliwy tylko dzięki dokładnym docięciom papy – szablony są tutaj bardzo pomocne. Za ich pośrednictwem można łatwo przenieść wymiary attyki wraz z prawidłowymi klinami narożnikowymi na papę. W ten prosty sposób wykonawca jest w stanie uzyskać szczelne i optycznie nienaganne fugi pasm hydroizolacji stykających się na narożniku.


Narożnik wewnętrzny z kontrafałdą
W pierwszym etapie wykonawstwa na połaci rozkłada się bitumiczną paroizolację, prowadząc ją po ogniomurze do górnej krawędzi układanego później klina. Do zaizolowania narożnika wewnętrznego należy przygotować kwadratowy wycinek papy o boku 18–20 cm i z zakładem 8 cm w każdym kierunku. W przykładzie ze str. 24 użyto papy samoprzylepnej, z dolną stroną zabezpieczoną folią silikonową. Tę cienką zdejmowaną folię nacina się nożem i ściąga tylko częściowo. Następnie można odpowiednio złożyć papę (utworzyć kontrafałdę) i przykleić do narożnika. Tak zaizolowany wewnętrzny narożnik dociska się wałkiem i stopniowo ściąga zabezpieczającą folię.

Kolejny krok to dokładne ułożenie ocieplenia oraz klinów w narożnikach. W przykładzie w tym celu palnikiem aktywowano pasy termiczne paroizolacji i przyklejono ocieplenie PIR. Na ociepleniu układa się pierwszą warstwę hydroizolacyjną – na przykładzie jest to papa samoprzylepna, której naprzemienne zakłady zamyka się palnikiem lub gorącym powietrzem. Ponieważ dzięki klinom narożniki nie mają już kątów 90°, stosuje się tu szablony: dwie wydłużone kształtki z papy w kształcie języka, które wkleja się w narożnik (najpierw spodni) i dociska wałkiem. Dalej tą sama papą izoluje się attykę. W tym celu dwa kawałki papy układa się w narożniku wewnętrznym do czoła. Wymiary attyki przenosi się na papę przy pomocy szablonów. Uzyskanie dokładnych docięć wymaga nieco ćwiczeń, ale nie jest skomplikowane.


Teraz wierzchnią warstwę hydroizolacji połaciowej zgrzewa się całopowierzchniowo aż do przedniej krawędzi klina. Narożnik wewnętrzny kryje się w taki sam sposób, jak przy spodniej warstwie.

Szablony dla narożników zewnętrznych
W taki sam sposób izoluje się narożniki zewnętrzne. Różne są jedynie formy poszczególnych kształtek. Poczynając od płaszczyzny paroizolacji, narożnik zewnętrzny zakończenia attyki zabezpiecza się tą samą papą. Kształtki są tutaj dwuczęściowe, część spodnią i wierzchnią docina się według odpowiednich szablonów i dociska wałkiem do narożnika. Po ułożeniu ocieplenia, pierwszej warstwy hydroizolacji na ociepleniu i nałożeniu klinów, w zależności od wysokości attyki izolację narożnika zewnętrznego znowu wykonuje się z dwóch lub trzech kształtek. Krycie zaczyna się od dolnej kształtki i kończy pokryciem całej attyki dwoma kolejnymi kształtkami, które na narożniku stykają się czołowo. Nie muszę chyba dodawać, że korzystanie z szablonów ułatwia pracę, zapewnia bezpieczeństwo i gwarantuje dobry wygląd wykończenia. Warstwę wierzchnią na narożniku zewnętrznym układa się tak samo jak spodnią.

Samoprzylepna papa do detali
Izolowanie krytycznych detali na dachu płaskim jest czaso- i pracochłonne. Samoprzylepne elastyczne papy bitumiczne, jak np. BauderTEC DAB są bardzo przydatne do tych celów. Ich zaletą jest to, że są w stanie dopasować się do różnych kształtów i podłoży – można nimi prosto i trwale uszczelnić narożniki, okrągłe przebicia, świetliki, osłony i inne miejsca wrażliwe.


mgr inż. Holger Krüger
Kierownik Działu Techniki Użytkowej 
Paul Bauder GmbH & Co. KG


Źródło: Dachy Płaskie, nr 3 (23) 2014
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Zakład papy na dwa razy Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Sąd pod papą Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich