.
Strona główna | Technika i technologieIzolacja akustyczna od dźwięków powietrznych w dachach płaskich

Izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych w dachach płaskich

W przypadku obiektów przemysłowych jednym z kluczowych problemów projektowych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu izolacyjności akustycznej dachów płaskich. Lekkie konstrukcje na bazie stalowych blach trapezowych bywają pod tym względem szczególnie problematyczne, dlatego tym istotniejsze jest uwzględnienie optymalnych rozwiązań izolacyjnych. Aby spełnić najwyższe wymagania w kwestii izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, płyty z serii PAROC ROS przeszły nowe badania akustyczne.

Określając ogólną charakterystykę akustyczną danej, przegrody warto posługiwać się pojedynczą wartością - ważonym wskaźnikiem izolacyjności akustycznej Rw. Metodę obliczeń wielkości określa norma PN-EN ISO 717-1:2013-08: Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków powietrznych. Dokument dopasowuje standardową krzywą odniesienia do zmierzonej krzywej wskaźnika izolacyjności akustycznej, gdzie wartość Rw jest uzupełniana dwoma współczynnikami C, stosowanymi do dwóch modeli widm hałasu dla różnych rodzajów hałasu. Te dwa współczynniki, Rw + C oraz Rw + Ctr, zawierają zakres częstotliwości 100-3150 Hz, który może zostać rozszerzony do 50-5000 Hz.

"Wysoki poziom hałasu przemysłowego często połączony jest z częstotliwościami poniżej 100 Hz. Z tego względu architektom i projektantom doradzamy, aby podczas obliczeń akustycznych uwzględniać rozszerzony obszar częstotliwości" - mówi Adam Buszko, Szef Wsparcia Sprzedaży Izolacji Budowlanych w Paroc Polska.

Wartość zsumowana, Rw + C, redukuje wartość w dB dla spektrum na wysokim poziomie we wszystkich pasmach 1/3 oktawy. Wartość tą można wykorzystać w następujących obszarach:
 • Ruch kolejowy przy prędkościach średnich i wysokich;
 • Ruch drogowy na autostradzie z prędkością ponad 80 km/h;
 • Samolot odrzutowy w małej odległości;
 • Fabryki emitujące hałas głównie w średnich i wysokich częstotliwościach.
Wartość zsumowana Rw + Ctr również redukuje wartość w dB dla spektrum o dominacji niskich częstotliwości, takich jak:
 • Miejski ruch drogowy;
 • Ruch kolejowy przy niskich prędkościach;
 • Fabryki emitujące hałas głównie o niskiej i średniej częstotliwości.
PAROC ROS - sprawdzone rozwiązanie

Jak wynika z najnowszych testów przeprowadzonych w jednostce badawczej GRYFITLAB w Łozienicach - jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie laboratoriów badawczo-rozwojowych na terenie Europy Centralnej - płyty izolacyjne z wełny kamiennej PAROC ROS osiągają bardzo wysokie wskaźniki izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych. W celu określenia parametrów płyt, ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw zbadano dla próbek gotowych konstrukcji dachowych z dwuwarstwowym systemem izolacji. W szeregu badań wykorzystano konstrukcje zawierające:
 • Stalowa blacha trapezowa Pruszyński T135 - grubość 0,75 mm, 1 mm i 1,25 mm;
 • Płyty spodnie PAROC ROS 30, 40, 60 - grubość od 100 do 200 mm, odporność na ściskanie 30, 40 i 60 kPa;
 • Płyty wierzchnie PAROC ROS 50, 60, 70 - grubość 40, 50 i 100 mm, odporność na ściskanie 50, 60 i 70 kPa;
 • Pokrycie - papa termozgrzewalna z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS (grubości 2,5 mm i 4,7 mm) i membrana dachowa PVC (grubość 1,5 mm), dodatkowo mocowane łącznikami mechanicznymi.
Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych. Próbkę zamontowano w otworze badawczym pomiędzy komorami pogłosowymi - nadawczą i odbiorczą. Ściany komór zostały od siebie oddzielone, a dylatację wypełniono płytami PAROC ROS w dwóch warstwach.

Na podstawie zarejestrowanych wielkości wskaźników izolacyjności akustycznej, konstrukcje dachów płaskich izolowanych płytami z wełny kamiennej z serii PAROC ROS osiągają nie gorsze parametry, niż te przedstawione w załączonych tabelach. Tabela poniżej prezentuje konstrukcje z najwyższym uzyskanym ważonym wskaźnikiem izolacyjności akustycznej Rw oraz wskaźnikami uzupełnionymi o widmowe współczynniki adaptacyjne C i Ctr: RA1 (RA1 = Rw + C), RA2 (RA2 = Rw + Ctr), uzyskanymi dla poszczególnych kombinacji płyt izolacyjnych.


Źródło i zdjęcie: Paroc
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Sąd pod papą Zakład papy na dwa razy Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich