.
Strona główna | Technika i technologieUrządzenie do pomiaru ciężaru śniegu Śniegomierz

Urządzenie do pomiaru ciężaru śniegu Śniegomierz

Według stanu prawnego, pełna odpowiedzialność za bezpieczną eksploatację budynku spoczywa na właścicielu lub administratorze budynku. Do ich obowiązków należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku.

Śniegomierz – zestaw pomiarowy: zasobnik do pobierania próbek, aplikacja „Śniegomierz pomiary i raportowanie”, urządzenie odczytowe, łopatka, instrukcja obsługi z dzienniczkiem pomiarów, torba

Kiedy odśnieżać

Powszechnie decyzje o odśnieżaniu podejmuje się na podstawie grubości pokrywy śnieżnej. Często pojawia się magiczna granica 30 cm. Nic bardziej mylnego – proszę spojrzeć na rozbieżności w ciężarze śniegu, w zależności od jego gęstości. Prawo nie wymaga kontroli grubości pokrywy, tylko niedopuszczenia do przekroczenia dopuszczalnego obciążenia dachu.

Odśnieżania nie można uniknąć. Ale można uniknąć zbędnego odśnieżania (tym bardziej, że zawsze niesie ono ze sobą ryzyko uszkodzeń struktury dachu czy jego zabudowy).

Kontrolując obciążenie dachu, można ograniczyć liczbę odśnieżeń wyłącznie do sytuacji, gdy rzeczywiście zachodzi groźba przekroczenia wartości dopuszczalnych. Z metodologii tworzenia Normy Śniegowej wynika, że statystycznie taka sytuacja może mieć miejsce zaledwie raz na 50 lat.

Systemy monitoringu
Najczęściej proste i tanie automatyczne systemy pomiarowe oferują pomiar ugięć elementów konstrukcyjnych w środku ich rozpiętości, zakładając, że ugięcia te pozwalają na wyznaczenie obciążenia obiektu śniegiem. Niestety założenie to, zmusza do wielu uproszczeń i może skutkować istotnymi błędami – zarówno przedwczesnego, jak i  zbyt późnego informowania o konieczności odśnieżenia. Trzeba pamiętać, że z punktu widzenia prawa podstawą do nałożenia kary lub zamknięcia obiektu jest przekroczenie dopuszczalnego obciążenia dachu zalegającym śniegiem. W sytuacji, gdy system nie wykaże zaistniałych przekroczeń, odpowiedzialność spoczywa nadal na właścicielu lub użytkowniku obiektu. Stąd pomiar ręczny powinien być uzupełnieniem funkcjonującego systemu automatycznego.


Zasada korzystania ze Śniegomierza

Oczywiście istnieją systemy pomiarowe przeznaczone do monitorowania stanu technicznego konstrukcji budowlanych, które umożliwiają określenie schematu statycznego monitorowanego obiektu oraz pozwalają na wyznaczenie dla niego ekwiwalentu ciężaru zalegającego śniegu. Jednak stopień skomplikowania takiego systemu (rodzaj pomiarów, ilość punktów pomiarowych, algorytmy obliczeniowe) jest zdecydowanie większy i droższy od prostych „jednopunktowych” systemów pomiarowych.

Tani i bezpieczny
W przypadku, gdy celem jest bezpieczne zredukowanie kosztów odśnieżania, rozwiązaniem jest Śniegomierz. Jest to przenośne urządzenie, pozwalające na szybkie określenie rzeczywistego obciążenia śniegiem metra kwadratowego powierzchni dachu. Wchodząca w skład zestawu aplikacja umożliwia łatwe porównanie wyników z danymi zawartymi w Projekcie budowlanym konstrukcji obiektu lub/i Projekcie odśnieżania jego dachu. Możliwy jest podział dachu na strefy – uwzględniający np. większe wartości obciążeń w rejonie attyk. Program pozwala też na szybkie raportowanie, analizę danych historycznych i kontrolę odpowiedzialnych za utrzymanie dachu pracowników.

sniegomierz.pl

Źródło: Dachy Płaskie, nr 4 (17) 2012

CZYTAJ WIĘCEJ

Przystosowanie dachu płaskiego do odśnieżania
Sposoby monitorowania obciążenia śniegiem i sposoby jego usuwania z dachów płaskich, cz. 1
Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych
Sposoby monitorowania obciążenia śniegiem i sposoby jego usuwania z dachów płaskich, cz. 2
Waga do śniegu
Nowatorski system odśnieżania dachów
Odśnież dach!
Automatyczne odśnieżanie dachów. System Snow OutDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Zakład papy na dwa razy Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Sąd pod papą Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich