.
Strona główna | BranżaDAFA porządkuje sektor dachów zielonych

DAFA porządkuje sektor dachów zielonych

Jest szansa na poprawę jakości dachów zielonych w Polsce. Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, jako pierwszy podmiot reprezentujący Polskę, nawiązało współpracę członkowską z FLL (Stowarzyszenie Kształtowania, Badania i Rozwoju Krajobrazu). Inicjatywa DAFA zakłada opracowanie polskich wytycznych dla dachów zielonych na podstawie tłumaczenia publikacji FLL "Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen" oraz rozszerzenie ich o przepisy polskie.

Dynamicznie rozwijający się rynek dachów zielonych w Polsce wymaga uregulowania, a normy FLL dostępne były dotąd jedynie w języku niemieckim i angielskim. Wytyczne dachów zielonych FLL są zbiorem zaleceń i norm, określających wymagania techniczne oraz parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy zielonych dachów. Stanowią punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych w większości krajów Europy i świata oraz uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

W ramach powołanej w DAFA Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, skupiającej wysokiej klasy specjalistów, rzeczoznawców oraz reprezentantów firm członkowskich, zostaną usystematyzowane uregulowania i wytyczne dla technologii dachów zielonych. Będzie to pierwsza publikacja na taką skalę w Polsce. Wydanie wytycznych Stowarzyszenie DAFA prognozuje jeszcze w tym roku.

Źródło: DAFA

CZYTAJ WIĘCEJ

Odporność ogniowa dachów zielonych a zagadnienia formalno-prawne
Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA!DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się