.
Strona główna | BranżaMinimalna stawka kalkulacyjna kosztów pracy w budownictwie

Minimalna stawka kalkulacyjna kosztów pracy w budownictwie

Największe polskie organizacje pracodawców i pracowników budownictwa zawarły 8 kwietnia 2014 r. porozumienie w sprawie stosowania i promocji minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano-montażowych oraz usług w zakresie gospodarowania nieruchomościami realizowanych w Polsce w 2014 r.
Stawka minimalna w wysokości 14.29 zł za godzinę ma stanowić podstawę do kalkulacji ofert w zamówieniach na w/w roboty dla sygnatariuszy porozumienia i rekomendację dla pozostałych uczestników przetargów a także zamawiających.

Porozumienie jest reakcją środowiska budowlanego na liczne przypadki łamania zasad uczciwej konkurencji przez zamawiających i oferentów a także na bezczynność instytucji publicznych w tym obszarze.

Polskie prawo zamówień publicznych w obecnym kształcie otwiera wiele możliwości do nadużyć a praktyka jego stosowania zachęca wręcz nieuczciwych przedsiębiorców do drastycznego zaniżania kosztów pracy w ofertach.

Skandalicznie niskie, nie mające często nic wspólnego z rzeczywistością, koszty pracy zawierane w ofertach składanych w procesie zamówień publicznych są jednym z najbardziej jaskrawych przejawów patologii polskiego systemu zamówień publicznych. Władze publiczne, Sejm i rząd, nie uznawały za stosowne przez wiele lat zająć się tym zjawiskiem wyjaśniając swoją bierność specyficznie rozumianą potrzebą zachowania wolnej konkurencji. W rezultacie ta - i wiele innych patologii systemu zamówień doprowadziły do upadłości licznych firm budowlanych, zrywania kontraktów, niewypłacania wynagrodzeń. Firmy uczciwe i działające zgodnie z prawem przegrywają przetargi z "szarą strefą" wspieraną przez państwo złym i szkodliwym prawem.

Porozumienie poparło wiele innych znaczących organizacji sektora budownictwa i nieruchomości. Lista sygnatariuszy wciąż się powiększa. Do porozumienia mogą przystępować także poszczególne przedsiębiorstwa. Stawka będzie aktualizowana raz w roku, wraz ze zmianą wartości minimalnego wynagrodzenia i innych wskaźników.

W załączeniu przesyłamy treść porozumienia wraz z listą organizacji, które je dotychczas podpisały i zasadami kalkulacji stawki minimalnej. Kalkulacja ta oparta jest na analizie minimalnych kosztów pracy ponoszonych przez pracodawcę w wymienionych sektorach, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Treść porozumienia - pobierz plik

Zbigniew Janowski
Przewodniczący
ZZ „Budowlani”

DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Pałac Mierzęcin pod ochroną Triflex

Pałac Mierzęcin ma za sobą długą historię. Wzniesiony jako rodzinna posiadłość w latach 1861–63, w późniejszym okresie stanowił siedzibę domu dziecka, by wreszcie przed kilkoma laty – po długim czasie zaniedbania – powrócić do dawnej świetności jako luksusowy hotel. Czytaj więcej

RAPORTY I ZESTAWIENIA