.
Strona główna | BranżaVIII Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

VIII Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

Już po raz ósmy członkowie Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA spotkali się, by wspólnie podsumować miniony rok, który niewątpliwie zaliczyć można do udanych.
Spotkanie odbyło się 22 maja 2014 r. w Suchedniowie. Zgromadziło blisko 100-osobowe gremium członków Stowarzyszenia i stanowiło unikalną na polskim rynku platformę bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami oraz producentami.

Prezes Zarządu DAFA Witold Okoński
Fot. DAFA


W ogólnej ocenie był to rok sukcesów organizacyjnych i merytorycznych Stowarzyszenia, którego dynamika rozwoju umacnia markę organizacji oraz wizerunek firm członkowskich.

Prezes Zarządu Witold Okoński, składając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2013 podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od kilku lat nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji. Wskazał na systematyczną ewolucję organizacji w kontekście rosnącej liczby członków Stowarzyszenia oraz nowych aktywności merytorycznych.

Stowarzyszenie DAFA od początku swojej działalności pracuje nad poprawą jakości i usystematyzowaniem wytycznych dla technologii dachów płaskich i fasad oraz popularyzacją dobrych i bezpiecznych praktyk.

Osiem grup merytorycznych niewątpliwie wyróżnia DAFA na tle organizacji wyznaczających standard dla budownictwa. Podsumowania prac w tych grupach podjęli się ich reprezentanci – koordynatorzy.
Michał Wilk zrelacjonował działalność szkoleniową oraz publikacyjną Grupy Merytorycznej „Lekka obudowa”, która zaowocowała oddaniem w ręce  specjalistów kolejnych publikacji technicznych: „Atlas mostków cieplnych w budownictwie z płyt warstwowych” oraz „Izolacja akustyczna w lekkich konstrukcjach stalowych.” Przywołał również zorganizowane przez DAFA spotkanie prawie wszystkich znaczących producentów blach trapezowych w kontekście projektowania warstwy nośnej dachu.
Piotr Olgierd Korycki – koordynator Grupy Merytorycznej „Akustyka” podsumował roczną działalność zespołu, któremu w tak krótkim czasie udało się stworzyć opracowanie w postaci „Katalogu rozwiązań akustycznych” – autorską publikację, prezentującą rozwiązania i technologie pięciu firm.

Piotr Wolański omówił założenia programowe i podjęte działania Grupy Merytorycznej „Dachy zielone”, ukierunkowane na opracowanie brakujących w Polsce wytycznych i uregulowań w zakresie technologii dachów zielonych. W tym celu DAFA, jako pierwszy podmiot reprezentujący Polskę, zawiązało współpracę członkowską z FLL – Stowarzyszeniem Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu. Będzie to pierwsze opracowanie na taką skalę w Polsce.

Mariusz Pawlak skoncentrował uwagę słuchaczy na omówieniu edukacyjnej roli Stowarzyszenia, która realizowana jest m. in. poprzez naukowo-techniczne konferencje, organizowane w ramach targów BUDMA:
  • III Konferencja „DAchy i FAsady – Technologie i wykonawstwo bez wad”, 2013 r.
  • IV Konferencja „Dachy i Fasady – Nowoczesność i bezpieczeństwo”, 2014 r.
W podsumowaniu Konferencji DAFA podkreślił, że kluczem do sukcesu jest zaangażowanie Członków Stowarzyszenia w stworzenie atrakcyjnego merytorycznie programu, mającego odzwierciedlenie w wysokiej liczbie słuchaczy.

Oprócz organizacji własnych konferencji, DAFA wzbogaca również merytorycznie programy innych wydarzeń branżowych, organizowanych przez swoich Partnerów. W minionym roku były to konferencje: Nowoczesne Hale, cykl konferencji Akustyka w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych , cykl spotkań Budoskop – Warsztat Architekta, Ogród nad głową – czyli szwajcarskie dachy zielone.
Na zakończenie M. Pawlak podkreślił, że kluczem do sukcesu jest zaangażowanie członków Stowarzyszenia w stworzenie atrakcyjnego merytorycznie programu, mającego odzwierciedlenie w wysokiej liczbie słuchaczy.

W spójności z fundamentalną misją Stowarzyszenia, jaką jest wspieranie wykonawców, w minionym roku zainicjowano cykl paneli dyskusyjnych, dedykowanych firmom wykonawczym, mających na celu ochronę ich interesów. W podsumowaniu dotychczasowych spotkań panelowych podkreślono, że są one unikalną na polskim rynku platformą bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń między wykonawcami.

Wieczór integracyjny stworzył możliwość bliższego, bezpośredniego poznania się przedstawicieli często konkurujących ze sobą na rynku firm i wzbogacony był występem artystki kabaretowej Katarzyny Piaseckiej.

Spotkanie było okazją do złożenia przez Prezesa Witolda Okońskiego podziękowania wszystkim członkom DAFA za inicjatywę i zaangażowanie w projekty Stowarzyszenia, które składają się na siłę organizacji i gwarantują jej dalszy rozwój i sukcesy.

Źródło: Dachy Płaskie, nr 2 (22) 2014
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Zakład papy na dwa razy Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Sąd pod papą Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich