.
Strona główna | RealizacjeDach płaski dźwiękochłonny

Dach płaski dźwiękochłonny

Projektanci czy wykonawcy pracujący w jednej dziedzinie mają często zaburzoną holistyczną wizję obiektu i zawężone spojrzenie na poszczególne elementy budowlane – dachy, stropy, ściany, fundamenty. Przeważnie interesuje nas dany element bez powiązania z pozostałymi. Zatrudniając jednak nawet najlepiej znającego swoje rzemiosło dekarza nie można się skupiać wyłącznie na jego pracy, nie myśląc o powiązaniach z innymi elementami budynku.

Rys. 1. Gdyby dach wykonano z płyt wykonanych wg szkicu z rys. 2, do wnętrza hali kapałby kondensat pary wodnej

Z tego powodu zawsze jest potrzebny projekt techniczny konstrukcji, w którym jest kompleksowe rozwiązanie wszystkich elementów konstrukcyjnych. Polskie Prawo budowlane nie jest doskonałym aktem prawnym, podobnie zresztą jak niedoskonałe są władze budowlane.

Nieporozumienie polega na tym, że architekt opracowuje projekt niezbędny władzy budowlanej, wydającej pozwolenia na budowę. Projekt taki zawiera usytuowanie budynku i zagospodarowanie posesji, rzuty, przekroje i elewacje. Mając projekt oraz zezwolenie inwestor uważa, że ma już wszystko, co jest potrzebne do wzniesienia obiektu budowlanego. Ale wg samego projektu architektonicznego nikt nie jest w stanie poprawnie wznieść obiektu. Stąd liczne błędy, a nawet wręcz zagrożenia awariami i katastrofami budowlanymi, występujące na polskich budowach.


Rys. 2. Budowa płyty dźwiękochłonnej. Para wodna nie ma tu ujścia

Powyższe akapity są wstępem do właściwej treści artykułu, która wiąże się z tymi spostrzeżeniami.

W pewnym mieście mieszkańcy ulic sąsiadujących z zakładem produkcyjnym uskarżali się na bardzo głośną pracę urządzeń technicznych. Było to dokuczliwe szczególnie w nocy, kiedy ogólne „tło hałasu” spada – siłą rzeczy lepiej słyszy się wówczas nieprzyjemne uporczywe odgłosy zakładu pracującego w trybie trzyzmianowym.

Zgodnie z informacjami w zakresie ochrony akustycznej podanymi przez inwestora, zarówno ściany, jak i dach miały zostać obudowane płytami dźwiękochłonnymi, których produkcję już rozpoczęto. Konstrukcja płyty dźwiękochłonnej przedstawiona jest na rys. 2. Takie same płyty miały stanowić pokrycie dachu płaskiego hali produkcyjnej.


Rys. 3. Płyta dźwiękochłonna zapewniająca przepływ pary wodnej

Jednak gdyby dach został wykonany wg projektu, wystąpiłyby kłopoty eksploatacyjne – kondensat pary wodnej kapałby z sufitu na maszyny zainstalowane we wnętrzu. Aby temu zapobiec, opracowałem inną konstrukcję płyty dachowej dźwiękochłonnej (przedstawia ją rys. 3). Budowa tej płyty umożliwia przepływ pary wodnej do pustki wentylacyjnej i stąd w sposób grawitacyjny poprzez wywietrzniki dachowe do atmosfery. W razie potrzeby na dachu można zainstalować wentylatory dachowe. Pokazuje to rys. 1.


Rys. 4. Szczegół przy okapie. Płyta tłumiąca sufitowa skonstruowana jak na rys. 3 przepuszcza parę wodną. Przykryta jest ona wiatroizolacją. Para przedostaje się do warstwy wentylacyjnej i stąd do atmosfery

Aby poprawnie wykonać taki dach, niezbędne jest opracowanie projektu technicznego konstrukcji. Dzięki temu wykonawca nie będzie zmuszony do pracy według swoich wyobrażeń, które mogą być złe, lecz według wyraźnego i czytelnego projektu. Projektant konstrukcji zanim narysuje projekt, musi dane zagadnienie wszechstronnie przeanalizować i przewidzieć skutki przyjętych rozwiązań. Jeśli następnie projekt zostanie w odpowiednim terminie przekazany wykonawcy, to ten, mając inny pogląd na sprawę i zgłaszając go, przyczynia się do dodatkowego sprawdzenia zagadnienia. Niewątpliwie zaś bardziej sprzyja temu biurko w pracowni niż warunki na budowie, gdy problem trzeba rozwiązywać na bieżąco.


Rys. 5. Węzeł kalenicowy. Strzałki pokazują drogę przenikania pary wodnej

W prawie budowlanym nie ma zdefiniowanego pojęcia dachu płaskiego. Literatura techniczna także go nie definiuje. Mówi się o dachach spadzistych o różnych konstrukcjach ciesielskich i dachach płaskich, najczęściej o konstrukcji żelbetowej. Jedynie metoda dedukcji można wnioskować, że do dachów płaskich można zaliczyć dachy o pochyleniu połaci do 15° można zaliczać do dachów płaskich. Już powyżej 15° przy zachowaniu odpowiednich dodatkowych środków zabezpieczających dachy można kryć dachówkami przylgowymi.


Rys. 6. Szczegół przy ścianie szczytowej. Głośna hala jest wyciszona izolacją z wełny mineralnej

Dach płaski dźwiękochłonny, o którym mowa w tytule, znajduje się na odpylni w formie hali o konstrukcji stalowej. Każda z dwóch hal zakładu miała opracowany projekt techniczny konstrukcji wraz z rysunkami warsztatowymi, a ich budowa, łącznie z wykonaniem wszystkich detali konstrukcyjnych trwała około 7 miesięcy. Hale wzniesiono ok. 6 lat temu i jak do tej pory nie ma żadnych skarg na przecieki, skraplanie się kondensatu itp.


Rys. 7. Szczegół stropodachu w miejscu dźwigara dachowego


Rys. 8. Jedna część budynku była już przykryta dachem ze względu na umieszczone tam silniki elektryczne. Tutaj należało jedynie położyć płyty dźwiękochłonne. Stąd takie wyprowadzenie wiatroizolacji – gdyby dach przeciekał (co w trakcie eksploatacji obiektu zawsze jest możliwe), to woda deszczowa spłynie po wiatroizolacji i przy ścianie zewnętrznej na posadzkę. Będzie to znak
dla obsługi obiektu, że dach wymaga naprawy, lecz urządzenia techniczne we wnętrzu będą zabezpieczone


inż. Edmund Ratajczak
Expronad
Rysunki: Autor

Źródło: Dachy Płaskie, nr 2 (3) 2009

CZYTAJ WIĘCEJ

Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy
Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego
Dachy płaskie z membran z tworzyw sztucznych
Błędy w mocowaniu warstw dachu płaskiego
Wyznaczanie stref na dachu płaskim
Nowe wytyczne dla dachów płaskich
Rozwiązania do dachów płaskich - Systemy Fakro
Wytyczne dachów płaskich Stowarzyszenia DAFA - Komentarz
Dach w 5 kolorachDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Zakład papy na dwa razy Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Sąd pod papą Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich