.
Strona główna | Technika i technologieGrad a hydroizolacja z tworzyw sztucznych

Grad a hydroizolacja z tworzyw sztucznych

Połacie dachowe są wystawione na działanie wszelkich czynników pogodowych. Hydroizolacje dachów płaskich są przykładowo narażone na gradobicie, które może je poważnie uszkodzić. Oto wymagania, jakie folie hydroizolacyjne powinny spełnić, aby do tego nie doszło.

Rzeczywista odporność na gradobicie odgrywa ważną rolę zwłaszcza na dużych połaciach

Folie hydroizolacyjne na dachach płaskich układa się jednowarstwowo. Ta jedna warstwa pokrycia musi stawić czoła wszelkim wpływom atmosferycznym – przez długi czas. W dodatku grubość tych folii wynosi od ok. 1,5 do 1,8 mm. Nic dziwnego więc, że skład surowcowy i technologia produkcji tych nowoczesnych produktów są bardzo skomplikowane.

Silne gradobicie
Podczas gradobicia na hydroizolację dachu działa kilka czynników. Skład powłoki ma tu więc istotne znaczenie.

Pierwszy czynnik to mechaniczny. Grad mniejszych lub większych rozmiarów spada na pokrycie z dużą siłą, dodatkowo znacznie przyspieszony przez silny wiatr. Poza wielkością gradu znaczenie ma przede wszystkim właśnie prędkość, z jaką uderza on w dach. O sile gradobicia można się przekonać, oglądając poobijane maski i dachu samochodów.

W przeciwieństwie do blachy, która jest mało elastyczna, ale za to sztywna, hydroizolacje dachowe posiadają zupełnie inne cechy. Stopień ich elastyczności zależy od wieku i składu surowcowego, ale jednak jest wyższy niż blachy. Za to hydroizolacje nigdy nie uzyskują takiej sztywności. Taka elastyczność jest więc idealna do tego, aby przejąć siły wytwarzane przez spadający grad. Powłoka ugina się w kierunku defomowalnego podłoża, jakim jest warstwa ocieplająca.

Nagłe ochłodzenie
Jest to drugi czynnik działający na hydroizolację podczas gradu. Poza mechanicznym obciążaniem pokrycia grad schładza je, co wpływa na spadek elastyczności. W następstwie uderzenia gradu mogą jednak pozostawać ślady, bo folia nie będzie już w stanie przejmować sił z uderzeń. Czy zostanie uszkodzona, to zależy w znacznej mierze od elastyczności materiału na zimno.

To samo dotyczy wszelkich nadbudów na dachach, na których pod pokryciem i hydroizolacją nie ma warstwy odkształcalnej. Twarde podłoża są generalnie mniej odporne na gradobicie.

Kontrola normatywna
Dotąd producenci hydroizolacji z tworzyw sztucznych badali wytrzymałość swoich wyrobów na gradobicie w warunkach laboratoryjnych – gradobicie było symulowane według szwajcarskiej normy SIA 280. Na badany materiał zrzucano kulki określonej wielkości z tworzywa sztucznego. Jako podłoże służyła albo stalowa płyta (podłoże sztywne), albo płyta z pianki polistyrenowej (podłoże elastyczne).

W międzyczasie Komitet Techniczny CEN/TC 254 „Folie hydroizolacyjne“ wypracował Europejską Normę, której przyznano status normy krajowej (tzn. niemieckiej). Norma DIN EN 13583 określa procedury kontrolne do określania odporności hydroizolacji na grad w teście perforacji przy symulowanym gradobiciu.

W teście tym na powłokę również zrzuca się plastikowe kule, których prędkość i kierunek lotu można zmieniać: kule mogą być zrzucane pionowo lub poziomo.
Spowodowane gradobiciem uszkodzenia hydroizolacji dachowej

Przed przeprowadzeniem testu przynajmniej dziesięć kul należy przez minimum 24 godziny przechowywać w odpowiednich warunkach klimatycznych. Ponadto wspomniane wcześniej nagłe schłodzenie powłoki osiąga się, nakładając na nią warstwę lodu (200 ± 20 g) na określony czas (3 minuty ± 30 sekund). Na początku testu kule zrzuca się na badaną powłokę z prędkością mniejszą niż ta, przy której mogłyby wystąpić uszkodzenia. Badanie kontynuuje się tak długo, aż ustalona zostanie prędkość, przy której pięć kolejnych kul będzie uszkadzać hydroizolację na podłożu sztywnym lub elastycznym.

Według normy SIA 280, względnie według wymogów DIN 18531-2 minimalna wartość dla gradobicia wynosi 17 m/s – folia hydroizolacyjna musi wytrzymać „ostrzał” z brył spadających z taką właśnie prędkością. Pamiętać jednak należy, że testy przeprowadza się zawsze na nowym materiale, nie uwzględniają one więc zmian spowodowanych procesami starzeniowymi.

Trudna rzeczywistość
Rzeczywistośc dachów płaskich różni się jednak od warunków testowych, laboratoryjnych. Grad osiąga wielkość nawet kurzych jaj i spada z większą siłą, w zależności od porywów wiatru. Uderzają one także z większą częstotliwością w pokrycie niż laboratorium. Krótko mówiąc, hydroizolacje z tworzyw sztucznych muszą charakteryzować się znacznie lepszymi właściwościami niż te określone jako minimalne, aby stawić czoła obciążeniom o wiele większym niż testowe.

Aby nowoczesna hydroizolacja zachowała szczelność i inne właściwości, do jej produkcji stosować należy odpowiednie surowce i technologie.

W świetle wyników badań z ostatnich lat szczególnie odporne na gradobicie okazują się powłoki na bazie poliizobutylu (PIB) – nie odnotowano jakichkolwiek uszkodzeń pogradowych na dachach pokryrtych takimi materiałami.

Trwałe właściwości
Technologia i skład produkcji w połączeniu z warstwą nośną z włókniny sztucznej nadają powłokom PIB odpowiednią elastyczność i wytrzymałość, pozwalające bez szkody znieść gradobicie. Decydującą cechą przy gradzie jest elastyczność na zimno do temperatury -60°C. Dzięki temu elastyczność pokrycia pozostanie zachowana nawet w przypadku jej nagłego ochłodzenia wskutek gradobicia.

Hydroizolacja PIB jest ponadto odporna na działanie promieniowania UV i procesy starzeniowe, a także nie zawiera zmiękczaczy i halogenowych związków, dodawanych w celach przeciwpożarowych. Nie dochodzi więc do przemieszczania się cząsteczek i wynikających stąd zmian właściwości.

Podsumowanie
Z praktyki wynika, że odpowiednie połączenie elastyczności w niskich temperaturach przy jednoczesnej wytrzymałości to podstawowe cechy potrzebne do tego, aby hydroizolacja bez uszkodzeń przetrwała gradobicie.

Cechy te muszą zostać oczywiście zachowane nie tylko w momencie ułożenia czy krótki okres potem, lecz przez cały czas użytkowania. Dlatego skład surowcowy odgrywa tak ważną rolę.

Porównanie samych bazowych danych technicznych niesie ze sobą wprawdzie wartość informacyjną, ale zawsze należy je odnosić do zachowania się materiału w dłuższym okresie i do zachodzących w nim zmian.

Na podstawie materiałów
FDT Polska Sp. z o.o.

Źródło: Dachy Płaskie, nr 1 (2) 2009


CZYTAJ WIĘCEJ

Dachowe powłoki hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych
Błędy wykonawcze w montażu dachowych hydroizolacji z membran z tworzyw sztucznych
Dachy płaskie z membran z tworzyw sztucznych
Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych
Jednowarstwowe hydroizolacje dachowe: bitumiczne i/czy z tworzyw sztucznych?
Folie dachowe z tworzyw sztucznych na dachy płaskie
Zgrzewarka do membran z tworzyw sztucznych
Membrana hydroizolacyjna z tworzywa sztucznego
Bezspoinowe pokrycia dachowe - Hydroizolacja dachu pogrążonego
Firma Sika organizuje szkolenia dotyczące technologii hydroizolacyjnychDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się