.
Strona główna | Technika i technologieNaświetla pasmowe typ B systemu Lamilux CI

Naświetla pasmowe typ B systemu Lamilux CI

Efektywne energetycznie i statycznie niezawodne naświetla pasmowe Lamilux CI typ B to klasyczne
rozwiązania dla budownictwa przemysłowego i wielkopowierzchniowego. Zapewniają naturalne doświetlenie wnętrza budynku, a zintegrowane z systemem otwieranych klap umożliwiają naturalną wentylację nawiewno-wywiewną oraz bezpieczne oddymianie i odprowadzanie ciepła.


Naświetle pasmowe typ B systemu Lamilux CI

Podobnie jak dla wszystkich elementów konstrukcyjnych dachu i elewacji, także dla naświetli coraz ważniejsze staje się kryterium efektywności energetycznej. Firma Lamilux, niemiecki producent wysokiej jakości systemów wykorzystania światła dziennego, systemów oddymiania i odprowadzania ciepła oraz technologii inteligentnego sterowania, jako pierwszy wprowadził na rynek system naświetli pasmowych CI typu B, o przebadanej i certyfikowanej izolacyjności cieplnej. Oznacza to, że z naświetla zostały wyeliminowane wszystkie mostki termiczne. W różnych wersjach wykonania system osiąga współczynnik Uw do 1,7 W/(m²K). Ponadto system jest objęty europejską aprobatą techniczną (ETA), w której Lamilux wykazał doskonałe parametry izolacyjności cieplnej.

Pierwsze europejskie naświetla z aprobatą EOTA
System naświetli pasmowych CI typu B firmy Lamilux to pierwszy europejski system naświetli spełniający wymagania norm europejskich i tym samym dopuszczony do stosowania na całym terytorium Unii Europejskiej. Aprobata wydana przez EOTA (European Organisation for Technical Approvals) stanowi dowód niezawodności technicznej, powszechnie uznawany w krajach członkowskich UE. Aprobata EOTA jest wydawana na podstawie szczegółowych badań takich właściwości produktu, jak: stateczność, izolacyjność termiczna i trwałość oraz w oparciu o odpowiedni system zapewniania jakości. System naświetli pasmowych Lamilux CI typu B wykazał w tych badaniach z powodzeniem swoje zalety techniczne i energetyczne i otrzymał aprobatę numer ETA-09/0347.


Zintegrowany z profilem podstawy izotermiczny konwerter obciążenia, przenoszący obciążenia na podstawę naświetla i eliminujący mostki termiczne

Bez mostków termicznych
Wraz z rosnącymi wymaganiami energetycznymi także w budownictwie przemysłowym coraz większego znaczenia nabiera efektywność energetyczna. Jednocześnie naświetla pasmowe większości producentów wymagają udoskonaleń pod względem izolacyjności termicznej. Rozwiązania Lamilux oparte są na separowanym termicznie profilu z tworzywa sztucznego, eliminującym możliwość powstawania mostków cieplnych.

Produkcję dojrzałego, innowacyjnego produktu poprzedzają intensywne prace badawczo-rozwojowe.

Do tej pory profil podstawy naświetli pasmowych był wykonywany z metalu, czego konsekwencją był mostek cieplny. Zastępując go separowanym termicznie profilem wykonanym wyłącznie z tworzywa sztucznego można wprawdzie wyeliminować straty ciepła, ale z kolei powstają problemy wytrzymałości statycznej. Problem polegał więc na tym, aby połączyć brak mostków cieplnych z odpowiednią wytrzymałością statyczną i poprawić jednocześnie obie cechy.

Naświetle pasmowe o najwyższej efektywności energetycznej
W efekcie prac projektantów powstał metalowy element mocujący, utrzymywany przez profil podstawy z tworzywa sztucznego. W profilu podstawy zintegrowano izotermiczny konwerter obciążenia (ITL), przenoszący obciążenie na podstawę naświetla pasmowego, a jednocześnie zapewniający optymalny przebieg izoterm. Gwarantuje to doskonałą izolacyjność termiczną. W porównaniu z konwencjonalnymi konstrukcjami bez separacji termicznej konwerter wielokrotnie zmniejsza niebezpieczeństwo kondensacji wilgoci na powierzchniach konstrukcji. Dzięki rozwiązaniu ITL system profili podstawy naświetla pasmowego osiąga współczynnik Uf do 1,3 W/(m²K) – zgodnie aprobata dla całego naświetla pasmowego dopuszcza współczynniki izolacyjności cieplnej do 1,6 W/(m²K). Naświetle pasmowe systemu CI typu B zapewnia zatem najwyższą efektywność energetyczną.


Przebieg izoterm w profilu naświetla typu B Lamilux CI

Najlepsze parametry statyczne i oddymiania
Oprócz współczynników izolacyjności cieplnej w systemie naświetli pasmowych Lamilux zostały zoptymalizowane także inne ważne parametry. Dostępne są np. wersje przystosowane do obciążeń śniegiem do 3,9 KN/m² i obciążeń ssania wiatru do 3,3 KN/m². Firma Lamilux szczególną wagę przywiązuje także do nośności podstawy z blachy stalowej. Jakość materiału jest udokumentowana na podstawie uznawanej w Europie dyrektywy DASt 016. Dzięki temu konstrukcja charakteryzuje się dużymi rezerwami wytrzymałości na obciążenia.

Opatentowany system dynamicznej regulacji momentu (DMR) gwarantuje stabilność klap podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak burze czy porywiste wiatry.

Nawet przy dużych obciążeniach wiatrem System DMR zapewnia optymalne rozłożenie naprężeń występujących pomiędzy poliwęglanowym przeszkleniem a ramą klapy. Siły działające na klapę są równomiernie rozkładane i przenoszone na całą jej powierzchnię.

Klapa oddymiająca może również pełnić funkcję klapy przewietrzającej.

System DMR zapewnia też stabilność otwartych klap, co gwarantuje ich niezawodność w przypadku konieczności odprowadzenia dymu z obiektu. Dzięki dużej powierzchni klap (do 300 × 200 cm) możliwe jest osiągnięcie wysokiej wartości współczynnika Aw (czynnej powierzchni oddymiania) – wynosi ona 4,15 m².

Materiały wysokiej jakości i staranne wykonanie
Dobierając materiały, Lamilux przykłada szczególną wagę do ich solidności: wysokiej jakości profile aluminiowe i zawiasy ze stali szlachetnej oraz ramy z twardego PCW gwarantują stabilność, uszczelki z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM) zapewniają optymalną szczelność.


System z otwartymi klapami

Przeszklenie dobieramy zawsze według potrzeb klienta. Przykładowo dostępne są warianty przeszklenia wyjątkowo odporne na chemikalia lub o wyjątkowej izolacyjności akustycznej.

Do zachowania wysokiej jakości przyczynia się również szybki i materiałooszczędny montaż; płyty poliwęglanowe nie są mocowane śrubami, dzięki czemu nie tracą swoich właściwości technicznych z upływem czasu.

Lamilux: jakość z certyfikatem i indywidualny serwis
Razem z systemem naświetli pasmowych CI typu B Lamilux przedstawia po raz pierwszy certyfikat jakości, który będzie wręczany przy zakupie każdemu klientowi. Dokument ten potwierdza jakość dostarczanego produktu i gwarantuje, że został on wyprodukowany i wdrożony praktycznie zgodnie z aprobatą EOTA i określonymi w niej wymaganymi normami. Polityka jakości Lamilux jest odczuwalna także w obsłudze klienta: indywidualny serwis i indywidualne rozwiązania to najlepsza gwarancja zadowolenia klientów.

Na podstawie materiałów
firmy Lamilux
www.lamilux.pl

Źródło: Dachy Płaskie, nr 3 (8) 2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Systemy doświetleń do płaskich dachów
Optymalne doświetlenie i perfekcyjna termoizolacja - Wyłazy dachowe Lamilux
Doświetlenia dachowe i sys. oddymiania grawitacyjnego
Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych
Błędy projektowe i wykonawcze świetlików dachowych z płyt poliwęglanowychDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Zakład papy na dwa razy Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Sąd pod papą Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich