.
Strona główna | BranżaOgród nad głową. Konferencja

Ogród nad głową. Konferencja
18 stycznia 2013 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się konferencja inauguracyjna w ramach projektu „Ogród nad głową, czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”.

Konferencja w ramach projektu „Ogród nad głową” zgromadziła spore grono samorządowców zainteresowanych tematyką zielonych dachów
Fot. E. Burszta-Adamiak

Projekt jest realizowany od maja 2012 roku przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” z Wrocławia (PSDZ) oraz Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Zurychu (ZHAW). Beneficjentami projektu są reprezentanci 12 urzędów gmin będących członkami Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz sygnatariuszami „Porozumienia Burmistrzów”, a także około 1200 przedstawicieli lokalnych społeczności. Celem projektu jest edukacja w zakresie projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian jako nowoczesnych elementów zagospodarowania budynków poprawiających ich energoefektywność. Projekt nawiązuje do trendów modernistycznej architektury XX w., zapoczątkowanych przez urodzonego w Szwajcarii, światowej sławy architekta, Le Corbusier’a, czyli koncepcji ogrodów na dachach jako kompensacji przestrzeni zielonej zajętej przez budynek.

W konferencji „Ogród nad głową” udział wzięło niemal 100 osób, zarówno naukowców, praktyków, jak i przedstawicieli administracji oraz studentów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także Dominique Favre z Ambasady Szwajcarskiej, który omówił szczegółowo Szwajcarski Program Współpracy oraz Pani Edyta Lewit z Ambasady Danii prezentująca Kopenhagę jako „Miasto zielonych dachów”. Dodatkowo we foyer konferencji wystawiali się przedstawiciele firm branży zielonych dachów i żyjących ścian.

Prezentowane na konferencji zagadnienia dotyczyły roli zielonych dachów i żyjących ścian, szczegółowych rozwiązań technicznych oraz aspektów formalno-prawnych tych nowatorskich form zieleni. Poruszana tematyka była prezentowana na przykładach szwajcarskich i polskich rozwiązań, z udziałem specjalistów obu krajów. Po stronie polskiej byli to przedstawiciele partnera projektu, tj. Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.

Uczestników konferencji przywitał gospodarz Pan Zbigniew Michniowski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Następnie Pani Maria Stankiewicz (Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”) przybliżyła słuchaczom cele, działania i planowane rezultaty projektu „Ogród nad głową czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”.

Kolejny referent profesor Stephan Brenneisen z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Zurychu (ZHAW) prezentował swoje wieloletnie badania dotyczące zielonych dachów w Szwajcarii. Kraj ten ma spore osiągnięcia w stosowaniu różnych technologii dla zielonych dachów. Aktualnie Szwajcarzy nie dyskutują nad tym czy? wprowadzać zielone dachy, ale jak poprawiać ich jakość? by spełniały swoje przyrodnicze zadanie na terenach zurbanizowanych. Dla polskich słuchaczy ciekawym był fakt, że wiele szwajcarskich miast posiada odrębne uwarunkowania prawne do tworzenia zielonych dachów. Jednocześnie w procesie ich projektowania i wykonywania nie jest konieczny architekt krajobrazu.

Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa w Polsce. Omawiający zagadnienia formalno-prawne zielonych dachów Jarema A. Rabiński (PSDZ) przywołał przepis o wymogu zatrudnienia przy projekcie zielonego dachu fachowca z wiedzą techniczną dotyczącą tej specjalnej konstrukcji. W swojej prezentacji J. Rabiński szczególną uwagę zwracał na przepisy przychylne tworzeniu zielonych dachów w Polsce, np. w ramach kompensacji przyrodniczej. Szeroko omówił też zagadnienia związane z rolą inspektora nadzoru na specyficznym obiekcie, jakim jest zielony dach.

W kolejnych prezentacjach Jakub Stanowski (PSDZ) oraz Andrzej Kania (PSDZ) na konkretnych przykładach omówili problematykę wykonywania zielonych dachów od strony technicznej. Oprócz pokazania złożoności konstrukcji, przedstawiciele PSDZ wskazali również błędy, jakie można popełnić przy wykonywaniu zielonego dachu. Podkreślali też, że jedną z najważniejszych funkcji zielonego dachu z punktu widzenia przyrodniczego jest retencjonowanie wody opadowej. Przy nasilających się problemach wodnych terenów zurbanizowanych (obniżanie zwierciadła wód gruntowych, zanikanie źródeł powierzchniowych, zalania, podtopienia i powodzie powodowane przez deszcze nawalne) zielone dachy są jednym z podstawowych rozwiązań biorących udział w przywracaniu bilansu wodnego aglomeracji miejskich.


Konferencja nie ograniczyła się tylko do prezentacji rozważań teoretycznych – omawiano także przykłady praktyczne, i to z Polski
Fot. E. Burszta-Adamiak

Wśród prezentacji duże zainteresowanie wzbudził referat Daniela Skarżyńskiego (PSDZ), który omówił zagadnienie żyjących ścian na gruncie polskim. W porównaniu z zielonymi dachami są to rozwiązania, które dopiero zaczynają być modne w naszym kraju.

W drugiej części konferencji przedstawicielka Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Patrycja Płonka przybliżyła kierunki działań na rzecz zrównoważonej energii i możliwości wykorzystania zielonych dachów i żyjących ścian w lokalnych planach gmin.

Kolejny referent – Witold Okoński ze Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA – omówił zagadnienie retencji wód opadowych na zielonych dachach, opisując jednocześnie rolę hydroizolacji dla tego typu rozwiązań.

Jedną z ciekawszych prezentacji było wystąpienie prof. Krystyny Pawłowskiej z Politechniki Krakowskiej, która omówiła społeczny aspekt wdrażania nowych rozwiązań. Prof. Pawłowska opisała istotę procesu partycypacji społecznej w innowacyjnych działaniach podejmowanych przez gminę.

Kolejne referaty prezentowały najciekawsze przykłady zrealizowane w Polsce przez wybrane firmy oferujące technologie dla zielonych dachów: Optigrün International AG, Bauder Polska Sp. z o.o. oraz Soprema Polska Sp. z o.o.

Na zakończenie konferencji ponownie wystąpił Jarema A. Rabiński, prezentując „nietypowe” zielone dachy Warszawy, tj. murawę Stadionu Narodowego, przykrycie tunelu nad Wisłostradą oraz Arkady Kubickiego jako przykład zabytkowego założenia z zastosowaniem zielonych dachów.

Konferencja „Ogród nad głową” była jednym z ważniejszych wydarzeń branży zielonych dachów i żyjących ścian w Polsce. W ramach konferencji został wydany podręcznik dla gmin pt.: „Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian”, który jest jedyną publikacją tego typu w Polsce. Podręcznik w formie elektronicznej można pobrać bezpłatnie na stronie projektu www.ogrodnadglowa.pl oraz stronie Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” www.psdz.pl.

Kolejna konferencja odbędzie się w maju br. w Warszawie – zapraszamy.

Ewa Walter
Prezes Zarządu PSDZ
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Źródło: Dachy Płaskie, nr 1 (18) 2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpłatny przegląd elektronarzędzi w serwisie BoschDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Bezpieczeństwo mechanicznych zakotwień membrany PCV-P

Spotykane coraz częściej wypadki odrywania pokryć dachowych z tworzyw sztucznych od podłoży wskazywać mogą na niewystarczające poziomy bezpieczeństwa przyjmowane do określania obliczeniowych nośności łączników. W artykule przedstawiono analizę przyczyn awarii pokrycia dachowego z membrany z miękkiego polichlorku winylu (PCV-P) na dachu nowo wybudowanej hali widowiskowo-sportowej. Czytaj więcej

RAPORTY I ZESTAWIENIA