.
Strona główna | Technika i technologieNowe wytyczne dla dachów płaskich

Nowe wytyczne dla dachów płaskich

Niemieckie wytyczne wykonywania i uszczelniania dachów płaskich są od lat pierwowzorem dla międzynarodowych  wytycznych IFD Guidelines for Design and Application of Roof Waterproofing – Flat Roof Guidelines. Zmiany i aktualizacje niemieckich wytycznych następują regularnie co 5 do 9 lat.
Ostatnia obowiązująca nowelizacja weszła w życie w październiku 2008 roku i zastąpiła wydanie
z września 2003 roku.


Tabela 1. Podział na stopnie obciążeń

Od roku na rynku niemieckim mamy więc nowe, bazujące również na normach europejskich wytyczne, które wprowadziły dużo zmian, jak również zamieszania wśród wykonawców i producentów.

Zmiany w normach wykonawczych pociągnęły również za sobą zmiany norm materiałowych, co doprowadziło do wielu niejasności w klasyfikacji materiałów używanych przy wykonawstwie dachów płaskich. Problemy te zostały spowodowane niesprecyzowaniem takich norm, jak na przykład norm ustalających kryteria pomiaru materiału, itp.

W artykule wymienię najważniejsze zmiany, postaram się wyjaśnić ich znaczenie i przewidzieć konsekwencje dla rynku polskiego.
Nowa struktura podziału dachów
Podstawową zmianą jest nowa struktura wytycznych opierająca się na podziale dachów według norm E DIN 18531/18195/1055-4. Podział ten wygląda następująco:
 • dachy nieużytkowe,
 • dachy użytkowe.
Dachy nieużytkowe to dachy płaskie lub pochylone, jak również dachy pokryte warstwą zieleni ekstensywnej.

Dachy użytkowe to dachy lub powierzchnie podlegające zwiększonym obciążeniom, jak balkony, tarasy i dachy pokryte warstwą zieleni intensywnej.

Pojęcie „dach” obejmuje tutaj wszystkie warstwy wpływające na funkcjonowanie tej części budowli, zarówno w nowych budowlach, jak i remontach.

Podział obciążeń
Obciążenia lub oddziaływania na dachy zostały podzielone na oddziaływania mechaniczne i termiczne, a te z kolei na umiarkowane i o dużym wpływie.

Obciążenia mechaniczne o dużym wpływie, oznaczone jako „stopień I” to:
 • wpływy wynikające z konstrukcji i rodzaju podłoża,
 • podłoża z płyt betonowych i nierówności nimi spowodowane,
 • podłoża z twardych termoizolacji, jak np. XPS, które przez ruchy materiałowe mogą mieć wpływ na hydroizolację,
 • warstwy nośne z blach trapezowych,
 • podłoża z desek lub materiałów drewnopochodnych, znajdujące się bezpośrednio pod hydroizolacją,
 • obciążenie przez zamocowania łącznikami,
 • obciążenie przez miękkie podłoża, jak np. wełnę mineralną,
 • obciążenie związane z pracami na dachu, jak inspekcje zielonych dachów, konserwacja urządzeń, itp.,
 • stare pokrycia, na których bezpośrednio położono nową hydroizolację.
Obciążenia mechaniczne umiarkowane „stopnia II” to oddziaływania niezaliczone do „stopnia I”.

Obciążenia (oddziaływania) termiczne
Wszystkie dachy są wystawione na działanie temperatur z zakresu od ok. –20°C do +80°C. Obciążenia te zostały podzielone na dwie grupy:
 • na obciążenia o dużym (wysokim) wpływie temperatury, określane jako „stopień A”, wystawione są hydroizolacje bez dodatkowej ochrony powierzchni zewnętrznej, bezpośrednio narażone na wpływy temperatury,
 • na obciążenia o umiarkowanym oddziaływaniu temperatury, określane jako „stopień B” to hydroizolacje pod dachami odwróconymi, balastowymi lub zielonymi, czyli takie, w których warstwa hydroizolacyjna jest chroniona przez inne warstwy.

Na podstawie powyższych klasyfikacji norma E 18531-4 rozróżnia 2 kategorie dachów: K1 i K2.

K1 to dachy z tzw. konstrukcją standardową, przy minimalnych obciążeniach.

K2 to wszystkie inne dachy użytkowe, o zwiększonej używalności, obliczone na bardzo długą żywotność, posiadające niski kąt nachylenia, itp.

Pierwszym przykładem konsekwencji podziału materiałów na K1 i K2 jest ich użycie przy nachyleniach dachu.

Konsekwencje dla konstrukcji i doboru materiałów


Tabela 2. Klasyfikacja hydroizolacji dachowych z pap bitumicznych i modyfikowanych polimerami

Dachy o nachyleniu poniżej 2% i 1% w obrębie odpływów mogą być wykonane przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń wyłącznie z materiałów grupy K2. 


Tabela 3. zastosowań hydroizolacji jednowarstwowych z tworzyw sztucznych i elastomerów

W kolejnym wydaniu DACHÓW PŁASKICH ukaże się druga część artykułu, mówiąca o konsekwencjach doboru materiałów.

Witold Okoński
Phoenix Dichtungstechnik GmbH
Członek Stowarzyszenia DAFA

Źródło: Dachy Płaskie, nr 2 (7) 2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Dobór łączników do montażu płyt warstwowych Najnowsze wytyczne Stowarzyszenia DAFA
Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA
Nowe Wytyczne dachów płaskich Stowarzyszenia DAFA
Wytyczne dachów płaskich Stowarzyszenia DAFA - Komentarz
Projektowanie i wykonanie dachu płaskieg. Wytyczne Stowarzyszenia DAFA
Wywiad z Witoldem Okońskim - nowym Prezesem Stowarzyszenia DAFA
Konferencja DAFA
DAFA na fali sukcesu. III edycja konferencji DAchy i FAsady
Dach płaski dźwiękochłonnyDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Zakład papy na dwa razy Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Sąd pod papą Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich