.
Strona główna | Technika i technologiePolskie Stowarzyszenie Dachy Zielone (PSDZ)

Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone (PSDZ)

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ) jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym i właśnie w tych dwóch kierunkach (naukowym i technicznym) podejmuje swoje działania.

Jednym z głównych celów organizacji jest rozwój idei tworzenia dachów zielonych w Polsce oraz utworzenie platformy współpracy podmiotów zajmujących się planowaniem, projektowaniem, tworzeniem, użytkowaniem, naprawą, produkcją oraz dostawą materiałów i technologii, a także badaniem i promowaniem dachów zielonych. Cele te PSDZ realizuje m.in. poprzez inicjowanie i prowadzenie projektów naukowo-badawczych w dziedzinach związanych z dachami zielonymi, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i wykładów, a także współdziałanie z administracją publiczną i samorządową oraz instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia w kraju i zagranicą.

W październiku 2010 r. PSDZ współorganizowało II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Uwarunkowania techniczne i przyrodnicze zagospodarowania wód opadowych”, która odbyła się w Tucholi-Tleniu oraz II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną „Zjawiska ekstremalne w eksploatacji infrastruktury komunalnej”, która odbyła się 1–2 lutego 2011 roku w Zegrzu k. Warszawy.

Obecnie Stowarzyszenie koncentruje się na organizacji szkoleń i wykładów, a także przygotowuje kurs dla inspektorów nadzoru oraz jest w trakcie powoływania Zespołu Rzeczoznawców Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT – PSDZ. Zapewne efekty tej pracy będą widoczne jeszcze w tym roku.

Do Stowarzyszenia można przystąpić w charakterze członka zwyczajnego oraz członka wspierającego. Członkiem zwyczajnym PSDZ może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację.

Członkiem wspierającym, po złożeniu pisemnej deklaracji, może zostać każda osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, działająca przez pełnomocnika/ów, którzy mogą być również członkami zwyczajnymi.

PSDZ jest członkiem nadzwyczajnym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz członkiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dachów Zielonych – EFB.

Więcej szczegółowych informacji na temat działalności Stowarzyszenia można znaleźć na stronie www.psdz.org.pl. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.

Ewa Burszta-Adamiak
Prezes PSDZ

Źródło: Dachy Płaskie, nr 2 (11) 2011


CZYTAJ WIĘCEJ

Zielone dachy - błędy w projektowaniu i wykonaniu
Zielony dach - Jakich błędów nie popełniać
Zielony dach - nieograniczone możliwości
Dachy zielone. Kilka uwag o projektowaniu i realizacji
Substrat na dachy zielone
Dachy zielone a energooszczędność
Podstawy projektowania i założenia techniczne - Dachy zielone Bauder
Zielone dachy ekstensywne jako adaptacja powierzchni straconej w osiedlach mieszkaniowych
Dachy zielone a spływy deszczowe
Zielony dach z jednej ręki
Budownictwo zrównoważone: zielone dachy
Błędy na zielonych dachach
Systemy dachów zielonych. Izolacja w zgodzie z naturą
Zielone dachy jako forma retencji wód opadowych
Zielone dachy jako forma retencji wód opadowych
"Ogród nad głową..." - warsztaty dla gmin
Dachy zielone Vedag - 15 lat doświadczeń w PolsceDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Zakład papy na dwa razy Sąd pod papą Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich